Park Narodowy Gór Szarskich

Park Narodowy Gór Szarskich (alb. Parku Kombëtar Malet e Sharrit; serb. Национални парк Шар-планина) to park narodowy położony na południowo-zachodnim obszarze Kosowa. Obejmuje obszar 53 272 hektarów (532,72 km2) i skupia się wokół północnej części Gór Szarskich, pasma górskiego, które sięga również do północno-wschodniej Albanii i północno-zachodniej Macedonii Północnej.

Park został ustanowiony Parkiem Narodowym w 1986 roku jeszcze przez władze Serbskie, a następnie w 2012 roku przez nowy rząd Kosowa. Obszar parku obejmuje różnorodne formacje terenowe, w tym jeziora polodowcowe oraz krajobrazy alpejskie i periglacjalne.

Park Narodowy Gór Szarskich charakteryzuje się klimatem alpejskim z pewnym wpływem kontynentalnym. Średnie miesięczne temperatury wahają się od -1,3 °C (w styczniu) do 20 °C (w lipcu), podczas gdy średnioroczna suma opadów wynosi od 600 milimetrów do 1200 milimetrów, w zależności od wysokości. Flora parku reprezentowana jest przez 1558 gatunków roślin naczyniowych i obejmuje 32 gatunki ssaków, 200 gatunków ptaków, 13 gatunków gadów, 10 gatunków płazów, 7 gatunków ryb oraz 147 gatunków motyli.

Jeśli chodzi o fitogeografię, Park Narodowy Gór Szarskich należy do iliryjskiej prowincji Regionu Okoarktycznego w Królestwie Okoarktycznym. Całkowicie wchodzi w skład lądowej ecoregionu lasów mieszanych na Bałkanach w palearktycznym biomie liściastych i mieszanych lasów o klimacie umiarkowanym.

Rezerwat Przyrody Oshlak

Ścisły Rezerwat Przyrody Oshlak to obszar chroniony znajdujący się w dystryktach Prizren i Ferizaj o powierzchni 20 hektarów. Teren charakteryzuje się górskim i pagórkowatym krajobrazem, małymi jeziorami oraz rozległymi lasami. Rezerwat znajduje się w ekoregionie bałkańskich lasów mieszanych, które należą do biomu umiarkowanych lasów liściastych i mieszanych Palearktyki. Na jego terenie występują lasy iglaste, mieszane i liściaste, tworzące idealne warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt, ptaków i roślin.

Rezerwat przyrody Oshlak w zimie
Rezerwat przyrody Oshlak w zimie, fot. Faton Haxhiavdyli, wa

Wśród drzew dominują jodła pospolita, sosna bośniacka i macedońska oraz dąb macedoński. Region ten jest domem dla różnorodnych gatunków dzikiej fauny, mających kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności. Wśród charakterystycznych gatunków można wymienić niedźwiedzia brunatnego, lisa rudego, sarnę, orła przedniego, kozę i dzika. Niektóre z tych gatunków są jednak zagrożone wyginięciem.

  Magurski Park Narodowy

Prizren

Prizren to jedno z malowniczych miast Kosowa, położone u stóp Gór Szarskich. Dawniej miasto było ważnym ośrodkiem bizantyjskim, a na przestrzeni wieków było świadkiem wielu zmian kulturowych i politycznych, co przejawia się w architekturze oraz różnorodności etnicznej i religijnej mieszkańców. Zabytkowe centrum miasta oferuje wspaniałe przykłady osmańskiej architektury, w tym meczety, łaźnie oraz zabytkowe domy, które tworzą niepowtarzalny klimat miasta.

Prizren w Kosowie
Prizren w Kosowie, fot. Shpat Buzoku, wa

Nad miastem góruje Twierdza Prizren wzniesiona w V wieku, częściowo zrekonstruowana z której roztacza się panorama na miasto. W centrum miasta znajduje się charakterystyczny kamienny most (Ura e Gurit) z XVI wieku będący ważnym pomnikiem dziedzictwa kulturowego regionu. Bliskość do Parku Narodowego Sharri sprawia, że Prizren jest atrakcyjną bazą wypadową dla miłośników przyrody i turystyki górskiej.