10 najciekawszych szlaków kajakowych w Polsce

Polska, dzięki swojemu zróżnicowanemu krajobrazowi, oferuje dość sporo ciekawych i spokojnych tras kajakowych. Spływy kajakowe stają się popularną alternatywną formą zwiedzania malowniczych dolin, gęstych lasów i obcowania z naturą. Kajaki zapewniają sposobność do bliskiego kontaktu z przyrodą, kontemplacji oraz doświadczenia przyrody z zupełnie nowej perspektywy.

Szlak kajakowy Czarna Hańcza

Najdłuższy i najpopularniejszy szlak kajakowy w Polsce. Rozpoczyna się w Wigierskim Parku Narodowym, a kończy w Augustowie. Trasa ma około 100 km długości i jest podzielona na trzy etapy: Wigry – Płaska (40 km), Płaska – Augustów (40 km) oraz Augustów – Sokółka (20 km). Cześć szlaku przebiega przez Wigierski Park Narodowy do którego należy posiadać karty wstępu. Wzdłuż rzeki znajduje się wiele pol namiotowych, oferujących posiłki, a z kładek można kupić wypieki i napoje. Śluzowanie na Kanale Augustowskim jest płatne, z różnymi stawkami w zależności od pory dnia.

Spływy kajakowe Drawa

Wzdłuż Drawy rozmieszczone są liczne miejsca do biwakowania, aczkolwiek obowiązują pewne ograniczenia, szczególnie na terenach wojskowych, leśnych oraz w obrębie Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie dopuszczalne jest korzystanie jedynie z wyznaczonych miejsc do biwakowania. Szlak kajakowy rzeki nie jest specjalnie trudny, ale posiada pewne uciążliwości, takie jak bystrza, progi wodne czy zatory drzewne. Często kajakarzy czekają tu także wyzwania związane z silnym wiatrem na jeziorach. Drawa, wypływając z Jeziora Krzywego, przepływa przez szereg jezior i lasów różnego typu. W wielu miejscach meandruje, tworząc duże łuki i prezentując różne typy krajobrazów, od wąskich i bystrych odcinków, po szerokie i spokojne akweny. Jej otoczenie obfituje w różnorodne formacje brzegowe, roślinność oraz bogactwo ptactwa wodnego.

  Zakopane - zimowa stolicy Polski

Szlaki kajakowe Wieprza

Wieprz to najbardziej charakterystyczna rzeka Lubelszczyzny, płynąca przez region na długości blisko 370 km, począwszy od Roztocza, aż do ujścia do Wisły koło Dęblina. Przecina ona Roztoczański Park Narodowy, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Spływy kajakowe po Wieprzu są doskonałą formą aktywnego wypoczynku oraz możliwością odkrywania naturalnych i kulturowych atrakcji regionu. Dla miłośników kajakarstwa rzeka jest dostępna na odcinku około 300 km.

Spływy kajakowe Krutynią

Szlak kajakowy po Krutyni to jedno z najbardziej malowniczych miejsc nizinnych w Europie, o długości 102 km. Łączy Pojezierze Mrągowskie z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich przez Puszczę Piską. Trasa kajakowa zaczyna się na Jeziorze Lampackim, choć źródło Krutyni mieści się koło jeziora Warpuńskiego. Na trasie można podziwiać bogactwo flory i fauny, w tym rzadkie gatunki ptaków. Region ten obejmuje liczne rezerwaty przyrody i zespoły krajobrazowe, z większością trasy położoną w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Kajakiem po Bobrze

Spływ kajakowy rzeką Bóbr pozwala podziwiać uroki przyrody, w tym miejscami nawet widok na Śnieżkę. Popularne miejsce rozpoczęcia spływu to Pilchowice, gdzie znajduje się największa w Polsce kamienna zapora wodna. Rzeka oferuje malownicze widoki, zwłaszcza w dolinie rozdzielającej Rudawy Janowickie od Gór Ołowianych. Trasa przechodzi przez obszar Rudawskiego Parku Krajobrazowego, gdzie można podziwiać zarówno naturalne piękno gór, jak i zabytkowe pałace oraz parki.

Spływ kajakowy Wartą

Warta, będąca trzecią najdłuższą rzeką w Polsce, bierze swój początek w Zawierciu i uchodzi do Odry w Kostrzynie. Jej górny odcinek, prowadzący m.in. przez malowniczy Przełom Mirowski, stanowi atrakcyjny szlak kajakowy. Wzdłuż trasy umieszczone są informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach, przenoskach, miejscach wypoczynkowych oraz atrakcjach turystycznych.

Spływy kajakowe Nida

Nida to lewobrzeżny dopływ Wisły o długości 151 km, charakteryzujący się typowo nizinnym charakterem i leniwym przepływem wśród zróżnicowanych krajobrazów, w tym wzgórz, lasów i łąk. Rzeka, często meandrująca, płynie w sąsiedztwie wielu atrakcji turystycznych i zabytków. Brzegi Nidy obfitują w rzadkie rośliny i zwierzęta. Spływ kajakowy Nidą należy do spokojnych, natrafić tu można na niewielkie wyzwania w postaci prożków, bystrzy czy zwałów drzew, które dodają emocji podróży, chociaż wymagają czasem przenoszenia kajaków. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na piaszczyste przemiały w suchych okresach.