Województwo Lubelskie

W regionie nie brak cennych zabytków kultury materialnej i miejsc będących najpiękniejszymi zakątkami Polski. Dla tego pierwszego powodu należy w Lublinie stolicy regionu warto odwiedzić gotycka kaplicą p.w. św. Trójcy z freskami z XV w oraz Stare Miasto z fragmentami XIV-wiecznych murów obronnych, z Bramami Krakowską i Grodzką, ratuszem i kamienicami, które należą do najpiękniejszych w Polsce.

Krajobraz tego regionu to przede wszystkim Wyżyna Lubelska z licznymi dolinami i wąwozami, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (chronione m.in. przez Poleski Park Narodowy) i Roztocze z unikalną fauną i florą (objętą ochroną w Roztoczańskim Parku Narodowym). To atrakcyjne tereny na wypoczynek i turystykę wędrowną. Nadwiślańskie miejscowości o znaczeniu historycznym: Piotrawin, Janowiec, Kazimierz Dolny, Puławy i Dęblin oferują turystom niezapomniane wrażenia. Kazimierski Park Krajobrazowy, najstarszy w województwie lubelskim /1979 r./ chroni niezwykle cenne obszary lessowe Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz fragment wyjątkowo malowniczego Małopolskiego Przełomu Wisły. W otoczeniu wierzchowin, dolin i głębokich wąwozów, tworzący wyjątkowy krajobraz leżą: uzdrowiskowy Nałęczów , słynąca z kultu maryjnego Wąwolnica, stolica kowalstwa artystycznego – Wojciechów, otoczony stawami i zalewami Chodel z prześwietnym kościołem gotycko-renesansowym. Atuty turystyczne obecnego województwa lubelskiego nie są jeszcze do końca odkryte i wykorzystane, jednak Lubelszczyzna może być atrakcyjna dla szukających nie zatłoczonych miejsc na wakacje i weekendy.

Turystyczną atrakcją regionu jest bez wątpienia także Kazimierz Dolny – stare kupieckie miasteczko położone nad brzegiem Wisły. W pobliżu Kazimierza leżą Puławy ze słynnym pałacem Czartoryskich a we wschodniej części województwa duże renesansowe miasto Zamość, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znane szeroko poza granicami Polski są także uzdrowisko Nałęczów, stadnina koni w Janowie Podlaskim i podziemia kredowe w Chełmie z wytyczoną trasą turystyczna. Poza tymi centrami wycieczkowymi sporo jest w regionie ciekawych miejsc dla amatorów wypoczynku w ciszy, w bliskim kontakcie z przyrodą. Takim regionem jest np. wspomniane już wyżej Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie z czystymi jeziorami. Położona nad Wieprzem Łęczna – „,stary gród targami niegdyś słynący” – stanowi bramę wiodącą na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Wśród 68 jezior znajdują się zarówno zagospodarowane turystycznie, jak i ukryte wśród oczeretów i lasów jeziora będące rezerwatami przyrody. Najcenniejsze fragmenty Pojezierza wchodzą w skład Poleskiego Parku Narodowego.

  Pałacyk w Czumowie nad Bugiem

Na gości czeka także położona w pobliżu granicy Włodawa wśród starych lasów i kilku jezior. W samym miasteczku znajduje się sporo ciekawych zabytkowych obiektów sakralnych, jak np. kościół i klasztor o. Paulinów oraz prawosławna cerkiew i tzw. wielka synagoga z XVIII wieku wzniesiona z funduszy Czartoryskich, ówczesnych właścicieli Włodawy. Na Małym Mazowszu leży Kozłowiecki Park Krajobrazowy. W jego pobliżu odnajdziemy piękny zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce a w nieodległym Lubartowie i Kocku- podobne tego typu obiekty. Miłośnikom wypoczynku nad wodą polecamy jezioro Firlej, cenioną przez wędkarzy rzekę Tyśmienicę oraz Wieprz, wraz ze starorzeczami i licznymi stawami podworskimi.

W wielu miejscowościach zachowały się żywe tradycje ludowe, podtrzymywane m.in. przez imprezy o charakterze folklorystycznym, m. in. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, a także Lubelskie Festyny Agroturystyczne.