Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy Ujście Warty jest jednym z polskich parków narodowych powstałym z połączenia rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park został utworzony 1 lipca 2001 roku i zajmuje powierzchnię przekraczającą nieco pona 8 tys. hektarów.

Park rozciąga się nad rozlewiskami u ujścia rzeki Warty do Odry, kształtowanymi głównie przez rzekę Postomię. Zajmuje obszar 8074 ha zlokalizowany w województwie lubuskim. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Obszar parku znajduje się na terenie trzech gmin: Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica, a jego otulina, poza wymienionymi gminami, rozciąga się także na obszar gminy Górzyca.

Symbolem parku od czasu jego powstania, była gęś zbożowa – gatunek ptaka, który tworzył wielkie stada wędrujące przez ten obszar. Od kwietnia 2020 roku symbol ten został zmieniony na gęś tundrową. Decyzję tę podjęto na skutek wyodrębnienia nowego gatunku – gęsi tundrowej – z populacji gęsi zbożowej oraz stwierdzenia, że to właśnie przedstawiciele gęsi tundrowej stanowią około 90% stad przelatujących nad ujściem Warty.

Park Narodowy Ujście Warty z lotu ptaka
Ujście Warty z lotu ptaka, fot. A.Savin, wa

Park został utworzony w celu ochrony wyjątkowych obszarów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które stanowią istotne schronienie dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Na obszarze parku odnotowano obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 gatunki dla których tereny te stanowią wyjątkowe korzystne warunki lęgowe. Warto również podkreślić, 26 gatunków spośród nich należy do gatunków zagrożonych i należą do nich m.in. wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek oraz rybitwa czarna. W okresie przelotów obok licznych stad gęsi tundrowej i zbożowej, można zaobserwować na ujściu Warty gęsi gęgawe, gęsi białoczelne oraz wiele innych rzadkich gatunków. W Parku znajduje się największe w Polsce zimowisko dla arktycznego gatunku łabędzia krzykliwego oraz około 30 bielików dla których liczne występowanie zimujących tu kaczek zimujących stanowi źródło pożywienia.

  Rezerwat i ostoje żubrów w Białowieży

Obszar parku jest udostępniony do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Na terenie parku wytyczono i udostępniono wyznaczone szlaki oraz specjalnie przygotowane ścieżki przyrodniczo – edukacyjne. Te udogodnienia pozwalają na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej i wyjątkowej na tych terenach przyrody. W okolicach Kostrzyna, wzdłuż drogi krajowej nr 22, zlokalizowane są punkty widokowe zapewniające doskonałe warunki do obserwacji przyrody.

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty”

Ośrodek muzealno-edukacyjny położony jest w Słońsku przy drodze krajowej nr 22. Oferuje wyjątkową podróż przez świat przyrody za wykorzystaniem multimediów i interaktywnej ekspozycji. Ośrodek wykorzystuje najnowsze technologie, aby przybliżyć odwiedzającym tajemnice natury. Zaprojektowany został w taki sposób, aby w ciekawej, nietuzinkowej formie pokazać park z lotu oraz dostarczyć wiedzy na temat przyrodniczych walorów charakterystycznych dla tego obszaru. Wirtualny przelot balonem nad terenami parku stanowi nie lada atrakcję zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Jedną z głównych atrakcji jest wirtualny lot balonem nad Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, który oferuje unikalną możliwość podziwiania terenu z perspektywy ptaka. Równie emocjonującym doświadczeniem jest wirtualny rejs łodzią po nieudostępnionych turystycznie wodach parku, co stanowi okazję do odkrycia niedostępnych zakątków parku.

Ośrodek wyróżnia się także oryginalnością jednej z sal wystawowych, umieszczonej wewnątrz samolotu transportowego, gdzie zwiedzający mogą zgłębić tajemnicę, co było pierwsze: jajo czy gęś. Po zapoznaniu się z częścią teoretyczną unikatowe środowisko parku można podziwiać na makiecie torfowiska. Dla entuzjastów życia podwodnego przygotowano akwaria z krajowymi gatunkami ryb, umożliwiające obserwację podwodnego świata polskich wód.

Planującym dalsze odkrywanie parku i jego okolic na koniec ekspozycji udostępnione są turystyczne aplikacje, które pomogą w organizacji samodzielnych wycieczek. Dodatkowo, ośrodek zaprasza do odwiedzenia muszli odsłuchowej za budynkiem, gdzie dzięki specjalnej konstrukcji wzmacniającej dźwięki można wsłuchiwać się w otaczającą przyrodę.

  Białowieski Park Narodowy

Ścieżki przyrodnicze i spacerowe

Ścieżka przyrodnicza Ptasim Szlakiem
Ścieżka przyrodnicza Ptasim Szlakiem, fot. Jan Jerszyński, wa
Nazwa ścieżki Opis ścieżki
Ptasim szlakiem Ścieżka prowadzi betonową drogą przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w Parku terenów lęgowych ptaków. Najlepszym terminem korzystania ze ścieżki jest okres wiosenny.
Mokradła Ścieżka mieści się w Chyrzynie. Poświęcona jest różnorakim funkcjom, jakie tereny podmokłe pełnią w przyrodzie i w gospodarce człowieka.
Na dwóch kółkach Ścieżka przyrodniczo-historyczna prowadzące przez przez Polder Północny i rozległe łąki. Jeden z jej fragmentów przebiega wzdłuż koryta Warty.
Olszynki Trasa na terenie Polderu Północnego. Odwiedzający mają możliwość spaceru po drewnianej kładce, wiodącej przez obszary leśne (ols porzeczkowy), zbiorowiska ziołorośli, wilgotną łąkę oraz szuwar mozgowy.
Torfianka To ścieżka po części w postaci drewnianej kładki, wiodąca wzdłuż torfianki i przez szuwar mozgowy. Umożliwia skrócenie trasy ścieżki „Na dwóch kółkach”.
Przyrodniczy Ogród Zmysłów Jest to ogródek dydaktyczny przy siedzibie Parku w Chyrzynie. Składa się z kilkunastu punktów, których większość ma formę interaktywną.

Szlaki turystyczne

Nazwa szlaku Opis szlaku
Szlak żółty
(12,3 km)
Przez Park Narodowy „Ujście Warty” przebiega fragment żółtego szlaku rowerowego Dąbroszyn – Gostkowice, którego łączna długość wynosi 28,7 km. Trasa prowadzi od Dąbroszyna w kierunku Warty, a następnie po wale przeciwpowodziowym na wschód, aż do jeziora Sierżant.
Szlak zielony
(3,4 km)
Krótki szlak prowadzący od Kamienia Wielkiego do Wału Północnego Warty. Przez teren Parku przebiega od granicy Parku na Kamieńskiej Grobli do Wału Północnego – „Niwka”.
Szlak czarny
(1 km łącznikowy)
Zaczyna się przy zabytkowej Stacji Pomp w Warnikach i prowadzi wałem przeciwpowodziowym do tzw. „Śluzy” gdzie łączy się ze szlakiem żółtym.
Nieoznakowany
(2,3 km)
Od „I Mostu” do „III Mostu” – nieoznakowana ścieżka o długości 2,3km prowadząca ze wsi Przyborów w kierunku północnym.
Droga przez „Górki”
(3 km)
Droga przez „Górki” – ścieżka o długości około 3 km. Prowadzi ze wsi Przyborów w kierunku południowo-zachodnim.
  Poleski Park Narodowy

Szlaki tematyczne w pobliżu Parku

Szlaki tematyczne zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie Parku Narodowego w okolicach Słońska.

Nazwa szlaku Opis szlaku
Szlak gęgawy
(czerwony, 7km)
Początek szlaku znajduje się przy kościele w Słońsku. Szlak wiedzie przez okoliczne łąki i ma kształt pętli.
Szlak dzięcioła
(czarny, 5 km)
Rozpoczyna się przy moście, na drodze prowadzącej ze Słońska do Głuchowa, a kończy przy leśniczówce w Lemierzycach. Trasa wiedzie skrajem wysokiej skarpy wzdłuż rzeki Postomi, przez 2 rezerwaty: „Dolina Postomi” oraz „Lemierzyce”.
Szlak derkacza
(żółty, 21 km)
Prowadzi od kościoła w Słońsku przez Wał Wschodni (wzdłuż granicy Parku) i dalej przez Budzigniew oraz Jamno z powrotem do Słońska. Szlak ma kształt pętli.
Szlak Kani
(zielony, 14km)
Początek obok Muzeum Martyrologii w Słońsku. Prowadzi w kierunku jezior Radachowskiego i Głęboczek. Szlak ma kształt pętli.
Szlak dudka
(niebieski, 13km)
Rozpoczyna się w Słońsku obok Muzeum Martyrologii i prowadzi do Czarnowa oraz dalej w kierunku Czerwonego Kanału, dochodząc do drogi nr 22.