Polskie zwyczaje wielkanocne

W polskiej tradycji ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi doszło do bardzo ciekawego wymieszania tradycji pogańskiej z chrześcijańską. Dlatego okres ten obfituje w wielkie religijne misteria oraz różnorodne praktyki zabezpieczające ludzi i zwierzęta domowe od chorób, pola uprawne od klęsk, a rozpoczyna go Niedziela Palmowa zwana „Kwietną” lub „Wierzbną”.

Warto wybrać się w tym czasie w podróż w przestrzeni i czasie aby odwiedzić kilka najbardziej interesujących zakątków naszego kraju, w których kultywuje się owe tradycje.

Wybierając się w Beskidy lub na Pokarpacie w poniedziałek wielkanocny natkniemy się na wędrujące po wsiach Dziady Śmiguśne, przy Bożych Grobach na Podkarpaciu napotkamy warty honorowe często złożone z „turków wielkanocnych” ale tydzień wcześniej w Niedzielę Palmową (w tym roku 20 marca) warto odwiedzić Łyse na Kurpiach lub Lipnicę Murowaną na Podkarpaciu lub Tokarnię w Beskidzie Makowskim aby zobaczyć kilkunastometrowej wielkości palmy.

Natomiast największe misterium Męki Pańskiej odbywa się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bierze w nich udział kilkadziesiąt tysięcy pątników. Mnisi z klasztoru bernardynów oraz parafianie przedstawiają historię ostatnich dni życia Chrystusa.

  Palma Kurpiowska we wsi Łyse