Przez Beskid Niski

Rozpoczynamy publikację szczegółowych opisów znakowanych szlaków turystycznych przebiegających przez różne części Polski. Rozpoczynamy od Beskidu Niskiego. Opisany w tym numerze “URLOP ONLINE” szlak wiedzie przez północne i centralne partie Beskidu Niskiego, umożliwia zwiedzenie Gorlic i przejście pasma Magury Małastowskiej. Dociera do podnóża Magury Wątkowskiej, gdzie łączy się z Głównym Szlakiem Beskidzkim. Łączny czas przejścia ok. 15 h (2-3 dni). Opis pochodzi z przewodnika “Beskid Niski. Polski i Słowacki” Tomasza Darmochwała. Przewodnik jest do nabycia w naszej księgarni wysyłkowej.
SZALOWA –, Bystra –, Stróżówka –, Gorlice –, Siary –, Sękowa –, Huszcza (581 m) –, Ostry Dział (676 m) –, Magura Małastowska (813 m) –, Przeł. Małastowska ( 604 m) –, Banica –, BARTNE PTTK

Początek szlaku niebieskiego na stacji PKP w Szalowej razem ze szlakiem zielonym. Węzeł szlaków. Drogowskaz szlaku zielonego: Bobowa 3 h, Bukowiec 6 h, Jamna 7 h. Możemy potraktować go jako przedłużenie szlaku niebieskiego w kierunku Pogórza Rożnowskiego. Ze stacji wspólnie ze znakami zielonymi podążamy wzdłuż torów. Po chwili, przy przejeździe kolejowym, skręcamy w prawo w kierunku wsi. Wychodzimy na główną drogę przechodzącą przez wieś.

SZALOWA Duża wieś nad potokiem Szalówka, licząca ponad 2100 mieszkańców. Tutaj znaki szlaku zielonego odchodzą na lewo, my skręcamy w prawo i po 50 m mijamy drewniany kościół. Za nim skręcamy w prawo na drogę biegnącą początkowo między zabudowaniami, a później między łąkami. Po 30 min dochodzimy ponownie do torów kolejowych. Idziemy wzdłuż nich a po 200 m przekraczamy tory i skręcamy na ścieżkę biegnącą wzdłuż potoku Szalówka. Przechodzimy przez kładkę i zaczynamy wspinać się w kierunku wsch. na pobliskie wzgórze Bucze (585 m). Nie osiągamy głównej kulminacji, trawersujemy ją z prawej strony. Po dotarciu do przełączki droga biegnie grzbietem przez las (ok. 10 min), po czym odchodzi od niego zostawiając po prawej stronie szczyt wzniesienia. Wychodzimy na skraj lasu, przy którym spotykamy kapliczkę. Po zejściu z grzbietu wychodzimy na pola. Mijamy pojedyncze zabudowania przysiółków należących do wsi Bystra. Przed nami rozległa panorama: na pd.-wsch. Bartnia Góra (630 m) przechodząca w Magurę Małastowską (813 m), w prawo grzbiet Obocza (627 m) oraz Łysula (551 m), nad którą góruje masyw Magury Wątkowskiej (846 m).

  Małopolska - to trzeba zobaczyć

Idziemy cały czas skrajem lasu mając go po lewej stronie. Najpierw docieramy do drogi biegnącej z Bieśnika, a po 15 min wychodzimy na utwardzoną drogę z Woli Łużniańskiej do Gorlic. Skręcamy na niej w prawo i schodzimy w kierunku Magdaleny. Na wysokości Łysej Góry (441 m), w wyraźnym obniżeniu, skręcamy w lewo i pniemy się na zalesiony od tej strony wierzchołek. Stąd wspaniałe widoki na opisywane wcześniej grzbiety.

Na wsch. widzimy Górę Cmentarną, kolejny cel naszej wędrówki. Ze szczytu Łysej Góry schodzimy w kierunku drogi Stróżówka –, Gorlice, do wsi Stróżówka.