Ikonostas karpacki

CW- carskie Wrota (królewskie Wrota): Z- Zwiastowanie (najczęściej dwuczęściowe ikony: Archanioł Gabriel na jednej, matka Boza na drugiej) E- ewangeliści (najczęściej wyobrażeni symbolicznie: człowiek –,św. Mateusz, lew –, św. Marek, by św. Łukasz, orzeł –, św. Jan). D –, Diakońskie wrota, P –, Predelle ze scenami ze Starego testamentu, 1 –, cztery ikony namiestne (główne) 1. –, ikona patrona kraju lub świętego szczególnie popularnego w regionie (zwykle św. Mikołaj) 2. Matka Boża z Dzieciątkiem (Hodigitria lub Eleusa) 3. Chrystus nauczający –, Pantokrator 4.Ikona Chramowa przedstawiająca świętego, pod którego wezwaniem konsekrowana była cerkiew 5.Ostatnia wieczerza –, rzadziej mandylion 6.Prazdnik tj dwanaście małych ikon przedstawiających święta roku kościelnego, 8.Apostołowie, 9.Ikony Proroków lub Ojców Kościoła, 10.Patriarchowie ze Starego Testamentu

  Bieszczadzkie zakątki