Arboretum w Kopnej Górze

Arboretum im. Powstańców 1863r.w Kopnej Górze jest jedyną tego typu placówką w północno-wschodniej Polsce i jednocześnie najmłodszą w kraju. Nadleśnictwo Supraśl utworzyło je w 1989r. na powierzchni 26 hektarów. Nazwa pochodzi od łacińskiego “arbor” – drzewo i jest to swego rodzaju ogród botaniczny, którego celem jest głównie tworzenie, hodowla i pielęgnacja drzew i krzewów. Z pewnością warto tu zajrzeć wiosną lub latem, kiedy wszystkie rośliny można już podziwiać w pełni rozkwitu.

Arboretum na Kopnej Górze można określić jako unikalne połączenie ogrodu botanicznego z parkiem leśnym, rozciągającego się na obszarze 26 hektarów. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, biorąc pod uwagę charakter puszczański, to miejsce oferuje bogactwo różnorodnych siedlisk leśnych, charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej. Bogactwo to jest efektem znacznego zróżnicowania rzeźby terenu, który oscyluje pomiędzy 132 a 154 metrami nad poziomem morza, a także różnorodności gleb. Dla miłośników rodzimej przyrody, zwiedzenie tego miejsca może stanowić podróż „na skróty”  przez Puszczę Knyszyńską.

Na obszarach arboretum można podziwiać rośliny, których nie napotkamy w polskich lasach. To właśnie w tym naturalnym, puszczańskim otoczeniu prezentowane są drzewa i krzewy pochodzące z różnych zakątków świata, a także ich ogrodowe odmiany. W ciągu ponad dwóch dekad istnienia arboretum udało się zgromadzić około 350 gatunków i odmian drzew i krzewów, które zdolne są przetrwać w niezbyt przychylnym klimacie tutejszego terenu.

Klimat jest kluczową cechą, odróżniającą to arboretum od innych podobnych miejsc. Północno-wschodni region Polski jest silnie ukształtowany przez klimat kontynentalny. Oznacza to, że zimy są tu dłuższe i bardziej mroźne, lata charakteryzują się większą suszą i wyższymi temperaturami, a sezon wegetacyjny jest znacząco skrócony (trwający zaledwie 200-210 dni) w porównaniu z centralną i zachodnią Polską. Jednakże, duże spadki temperatur w okresie wiosenno-jesiennym stanowią wyzwanie dla roślinności. Choć te warunki nie sprzyjają uprawie wielu gatunków, to jednocześnie pozwalają na przeprowadzanie eksperymentów z introdukcją nowych gatunków oraz monitorowanie ich wzrostu i rozwoju w tych ekstremalnych warunkach, które są nietypowe dla Polski.

  Drohiczyn nad Bugiem