Białowieskie Miejsce Mocy

Miejsca Mocy są to obszary, które emanują pozytywnym promieniowaniem, charakteryzujące się subtelną wibracją sprzyjającą zdrowiu człowieka. W takich miejscach odczuwamy znaczącą poprawę samopoczucia, szybszy odpoczynek, łatwiejszą regenerację sił witalnych, a także aktywację naszej intuicji.

Białowieskie Miejsce Mocy, zlokalizowane na zachód od Białowieży wyróżnia się tajemniczą, wręcz mistyczną energią. Miejsce porośnięte jest licznymi, często wielopniowymi dębami, sosnami i świerkami, ponadto możemy tu zaobserwować wyjątkowe nagromadzenie głogów i dzikich grusz. Niektórzy badacze sugerują, że rośliny te to pozostałości po okresowym obozowisku pasterzy, którzy w XIX wieku wypasali swoje bydło w tutejszym lesie. Pomiędzy nimi znajduje się system kamieni różnej wielkości i kształtu, ukryty pod warstwą próchnicy. Kolejny system tworzą mniejsze kamienie, ułożone w przemyślny sposób.

Stojąc w odpowiednim punkcie, doświadczyć można różnorodnych subtelnych wibracji, od tych oczyszczających umysł i relaksujących, po te, które mogą zakłócić równowagę i wywołać lekkie uczucie oszołomienia. Sam układ kamieni posiada tajemniczą zdolność blokowania dostępu do jego wnętrza dla osób szczególnie wrażliwych na te subtelne energie.

Przypuszcza się, że Miejsce Mocy było miejscem kultu dawnych Słowian. Opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie głoszą, że w Puszczy Białowieskiej istniało miejsce, gdzie wtajemniczeni zbierali się, aby wykorzystywać swoje moce i kamienie do odstraszania wrogów i złych duchów. Być może te starożytne rytuały miały miejsce w tym konkretnym obszarze. Potwierdzeniem tej tezy mogłaby być nazwa niegdyś używana w odniesieniu do pobliskiego uroczyska, które nosiła nazwę „Czartowe Błota”. Potwierdzenia dla tezy doszukuje się w niespotykanych formach okolicznych drzew – trudno bowiem znaleźć inne miejsce, gdzie drzewa przybierają tak dziwaczne formy. Wydaje się, że są one kształtowane przez energię płynącą z głębi ziemi.

To wyjątkowe miejsce zostało odkryte przez przypadek w styczniu 1993 roku przez trójkę Białowieskich badaczy. To, co przyciągnęło ich uwagę, to niezwykłe uczucia, które towarzyszyły im podczas wchodzenia na niewielką polankę. Po dokładniejszych badaniach okazało się, że jest to obszar o podwyższonym promieniowaniu elektromagnetycznym, co zostało potwierdzone przez radiestetów. Miejsce Mocy pozostaje tajemnicą, która wciąż fascynuje i budzi zainteresowanie wielu badaczy oraz miłośników duchowych doświadczeń.

  Kamienna Stara

Do Białowieskiego Miejsca Mocy dotrzeć poprzez Ostęp leśny położony w pobliżu Białowieży. Do miejsca prowadzi dobrze oznakowany szlak.