Nadbużańskie podlasie

Bug jest lewym dopływem Narwi. Jego długość przekracza 770 km, jednak w Polsce płynie na odcinku 587 km (w tym ok. 360 km jako rzeka graniczna). Najbardziej interesującym fragmentem rzeki jest tzw. Podlaski Przełom Bugu rozciągający się od Niemirowa do Drohiczyna.

Zlodowacenie środkowopolskie pozostawiło szereg tworów urozmaicających i ożywiających krajobraz. Kulminacje przekraczają wysokość 200 m n.p.m. (Góra Uszeście koło Mielnika – 204 m n. p. m.) Lasy na obszarze wysoczyzny zdominowane są przez drzewostan sosnowy, natomiast nad samym Bugiem rosną przede wszystkim drzewa liściaste. Urocze tereny leżące po obu stronach Bugu, u zbiegu granic województw: podlaskiego i lubelskiego nazywane są w turystycznej gwarze Nadbużańskim Podlasiem. Słabe zaludnienie, kilka zwartych kompleksów leśnych oraz niezwykle atrakcyjny widokowo Podlaski Przełom Bugu rokrocznie przyciągają tu miłośników spokoju i oryginalnej przyrody.

Najwięcej przygód i wrażeń dostarcza spływ Bugiem od Niemirowa do Drohiczyna i dalej do Broku. Rejs kajakiem, łodzią czy wynajętą barką na długo zostaje w pamięci. Czyż można bowiem zapomnieć rejs zakolami rzeki, u stóp wyniosłych brzegów, na których położone są miejscowości o bogatej przeszłości i ciekawych zabytkach?

Największym miastem leżącym w obrębie Nadbużańskiego Podlasia są Siemiatycze. Wprawdzie do Bugu stąd daleko ale miasto atanowi dogodny punkt komunikacyjny do wypraw w najciekawsze miejsca tego regionu. W mieście warto zwiedzić m. in. zespół klasztorny O.O. Misjonarzy z VII w. , synagogę i cerkiew z XIX w. Co roku w lipcu odbywa się w Siemiatyczach przegląd artystycznych zespołów polskich z Kresów „Nie Rzucim Ziemi”. Spływy Bugiem z reguły kończą się w Broku, miejscowości wzmiankowanej w XII w. Znajdują się tu ruiny zamku biskupów płockich i późniejszy neogotycki kościół z XVI w.

W odległości ok. 8 km na wschód od Siemiatycz leży Grabarka – centrum pątnicze społeczności prawosławnej w Polsce. Najliczniejsze pielgrzymki ściągają tu w święto Przemienienia Pańskiego w dniu 19 sierpnia. Na Świętej Górze stoi cerkiew. Jest to wierna replika XVIII – wiecznej cerkwi barbarzyńsko podpalonej w 1989 r. Wokół cerkwi znajduje się kilka tysięcy krzyży przyniesionych przez pielgrzymów. W pobliżu cerkwi mieści się żeński klasztor, zaś u stóp Świętej Góry bije cudowne źródełko.

  Puszcza Knyszyńska

Dla miłośników architektury nie lada gratką są zabytki Drohiczyna. To miasteczko, liczące obecnie zaledwie 2 tys. mieszkańców, jest siedzibą biskupstwa rzymskokatolickiego i posiada trzy barokowe zespoły kościelno – klasztorne z XVI – XVIII w. Znajduje się tu także klasycystyczna cerkiew, niegdyś unicka, obecnie prawoslawna. Na Górze Zamkowej można odszukać ślady średniowiecznego grodziska. Na szczycie Góry stoi pomnik upamiętniający wojnę polsko – bolszewicką 1920 r.

Mielnik – niegdyś miasto i starostwo. Teraz wieś. Z tutejszej Góry Zamkowej rozpościera się wspaniała panorama na dolinę Bugu. U stóp Góry pozostały ruiny XVI – wiecznego kościoła. Na skraju wsi znajduje się potężnych rozmiarów odkrywkowa kopalnia kredy. Mielnik co roku odwiedzają botanicy z całej Europy. Otóż ze względu na specyficzną budowę geologiczną (kreda), znajdująca się w Mielniku Góra Uszeście (rezerwat) porośnięta jest roślinnością cieplolubną i pontyjską – niebywale rzadko spotykaną w naszym klimacie.

Niemirów położony prawie nad samą granicą Polski z Białorusią stanowi miejsce, z którego rozpoczynają się najbardziej atrakcyjne spływy Bugiem. tuż za wsią rzeka przeciska się wśród wyniosłych brzegów. W centrum wsi stoi klasycystyczny kościół będący pamiątką po miejskiej przeszłości Niemirowa.

Zuzela to jedna z najstarszych wsi w dawnej ziemi nurskiej. Tu urodził się w 1901 r. i mieszkał do 1910 r. późniejszy Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński. Przed neogotyckim kościołem z 1913 r. znajduje się pomnik Prymasa, a obok kościoła w budynku dawnej szkoły, do której uczęszczał w dzieciństwie, od 1989 r. istnieje muzeum.Około 20 kilometrów na wschód od Zuzli leży Ciechanowiec. W mieście znajduje się skansen (w którym zgromadzono wiele obiektów dawnego budownictwa ludowego i dworskiego) oraz Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka, prezentujące liczne i ciekawe eksponaty z zakresu historii rolnictwa i lecznictwa. Na Nurcu, przepływającym przez Ciechanowiec utworzono zalew.