Gdynia

Przez bardzo długi czas – od średniowiecza po wiek XX była jedynie biedną wsią rybacką. Dopiero po pierwszej wojnie światowej, powstanie Wolnego Miasta Gdańska zmusiło władze II RP do utworzenia własnego portu. Uchwałą Sejmu z 23 września 1922 r. postanowiono zbudować w Gdyni nowoczesny port morski. Gdynia bardzo szybko stała się największym portem nad Bałtykiem, dystansując pobliski Gdańsk. Podobnie jak ten ostatni, znana z zajść na Wybrzeżu w 1970 r.

Najciekawsza część miasta to skwer Kościuszki i Molo Południowe. W pobliżu wspaniały port – centrum ruchu pasażerskiego po Zatoce Gdańskiej, rybołówstwa dalekomorskiego i marynarki wojennej. W porcie udostępnione do zwiedzania stoją niszczyciel „Błyskawica” i okręt żaglowy „Dar Pomorza”. W 1971 r. otwarto w Gdyni Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie skupiające ciekawe ekspozycje morskie – w tym plastyczna mapę morza Bałtyckiego.

  Bory Tucholskie