Spływ kajakowy Gołdapą

Gołdapa, to rzeka płynąca na terenie Polski, będąca prawym dopływem rzeki Węgorapy o długości 38km. Jej źródła znajdują się na północ od miasta Olecko, niedaleko malowniczej wsi Monety.

Rzeka bierze swój początek w postaci niewielkiego cieku o nazwie „Borkowina”, który skierowany jest na zachód. Następnie, w okolicach miejscowości Rogówko, zmienia kierunek na północny.

Interesujący jest odcinek rzeki Gołdapa, który ciągnie się od ujścia Pogorzelskiej Strugi aż do punktu, w którym rzeka wpływa do jeziora Gołdap. Ten fragment niesie ze sobą nazwę „Jarka”. Z jeziora Gołdap rzeka Gołdapa zmienia swój kierunek na zachodni, a potem na południowy, płynąc w kierunku miejscowości Nowa Boćwinka. Dalej, rzeka Gołdapa kieruje się na północno-zachód, aż w końcu wpada do rzeki Węgorapy. Blisko miejscowości Banie Mazurskie, znajduje się także Kanał Brożajcki, który stanowi łącznik między rzeką Gołdap a Węgorapą.

Warto zaznaczyć, że Gołdapa jest rzeką, która przebiega przez tereny o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Jej źródła znajdują się na wysokości 204 m n.p.m., natomiast ujście rzeki do Węgorapy występuje na wysokości 97 m n.p.m. Dwa duże spadki na jej trasie generują silną erozję zarówno w dnie, jak i na jej brzegach, zwłaszcza w środkowym i górnym biegu rzeki.

Dodatkowym elementem charakteryzującym te tereny są dwa jeziora pochodzenia rynnowego, a mianowicie jezioro Gołdap i jezioro Czarne. Powstały one w wyniku subglacjalnej działalności, co dodaje okolicom Gołdapy wyjątkowego uroku i wartości przyrodniczej.

Szlak kajakowy Gołdapy

Trasa trudna i uciążliwa, rzadko pokonywana przez kajakarzy, ze względu na dziki, naturalny charakter z trudnymi do pokonania zatorami z drzew i gałęzi. Dzięki szybkiemu nurtowi, wysokim i niedostępnym brzegom, naturalnym progom wodnym i licznym bystrzom oraz masowo wystepującym w nurcie głazom i kamieniom przypomina rzeki górskie. Oprócz tego w rzece występuje wiele kamienistych płycizn i ukrytych kamieni narażających na uszkodzenia dna kajaków. Na trasie istnieją także co najmniej 4 sztuczne przeszkody wymagające przenosek, z których dwie (zapory młyńskie) są trudne do pokonania. Wszystkie wyżej wymienione cechy czynią szlak Gołdapy dostępnym dla doświadczonych, zgranych i silnych fizycznie kajakarzy, z drugiej jednak strony decydują o jego atrakcyjności dla pewnej grupy turystów.

  Filiponi na mazurach

Trudy poniesione w czasie spływu Gołdapą wynagradzają wyjątkowe walory przyrodniczo-krajoznawcze tej trasy. Rzeka bardzo często płynie pośród wysokich garbów wzgórz polodowcowych, przedziera się głębokimi jarami, tworząc liczne przełomy. Brak systematycznej działalności człowieka czyni otoczenie rzeki cudownie surowym, a brak rzeszy turystów — spokojnym i cichym. Przyrodniczych walorów szlakowi dodaje także sąsiedztwo rozległych kompleksów leśnych Krainy Węgorapy oraz borealny charakter występującej tam roślinności. Chłodna woda rzeki osłanianej od słońca koronami wiekowych drzew, przypomina nam, że jesteśmy na polskim biegunie zimna.