Śląskie warownie i twierdze

Podrożując południową częścią Polski przemierzamy między innymi Śląsk. Najważniejszy podział Śląska to wyróżnienie Dolnego Śląska i Górnego Śląska. Podział ten dokonał się jeszcze w średniowieczu.

Gdy Śląsk Dolny skupiał się wokół Wrocławia, Śląsk Górny – czyli leżący w górę Odry – nigdy nie posiadał jednego silnego ośrodka, ale zawsze kilka, najpierw były to Opole i Racibórz potem dołączył do nich Lubliniec, a od XVIII wieku głównie miasta zagłębia przemysłowo-górniczego na Wyżynie Górnośląskiej. Chcielibyśmy zaproponować w cyklu kilku artykułów najciekawsze miejsca warte zobaczenia w czasie podróży po Ślasku. W tej częsci piszemy o śląskich warowniach i twierdzach.

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to przepiękny szlak turystyczny wiodący śród fantastycznie i tajemniczo uformowanych wapiennych skał, długości przeszło 160 km. Mija na swojej trasie ruiny licznych zamków obronnych zbudowanych na malowniczych wzniesieniach Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Posadowiono je w średniowieczu na szczytach wzgórz niczym orle gniazda. Król Kazimierz Wielki polecił zbudowanie systemów zamków i strażnic obrony granic i tartaku handlowego z Krakowa do Wielkopolski. Dziś to teren Parku Krajobrazowego “Orlich Gniazd”. Na jego obszarze można uprawiać wszystkie formy turystyki aktywnej: wspinaczkę skałkową, speleologię, jazdę na rowerze i konno. Można latać, żeglować, łowić ryby, a także jeździć na nartach (Morsko).

Zamek w Mirowie zbudowano w XVI wieku- do dziś zachowały się okazałe pozostałości zamku górnego i dolnego z wieżą. Nieco dalej w Bobolicach wznosi się następne “orle gniazdo” jedna ze strażnic na granicy Małopolski i Śląska. Na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej na Górze Zamkowej koło Ogrodzieńca widoczne są z oddali malownicze ruiny doskonale wkomponowanego w wapienne skały zamku Ogrodzieniec – jednego z największych i najpiękniejszych w Polsce. Obecny renesansowy zamek wzniósł w XVI wieku krakowskie mieszczanin Seweryn Boner- od 1810 roku zamek popadł w ruinę. Do dziś budzą respekt trzy potężne baszty, brama wjazdowa i  i otoczone murem podzamcze.

  Zamek w Baranowie Sandomierskim

Na skalistym wzgórzu w oddali widoczne są ruiny kamiennego zamku Olsztyn, zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego; zachowały się fragmenty baszt, murów i 35- metrowa, cylindryczna wieża w górnej części ośmioboczna.

Janów
Punkt Informacji Turystycznej
42-253 Janów, ul. Częstochowska 1
tel. 034/ 327 81 52

Ogrodzieniec
Związek Gmin Jurajskich
42-420 Ogrodzieniec, pl. Wolności 42
tel. 032/ 673 33 64
www.jura.pl

Srebrna Góra

Kiedy w XVIII wieku ta górnicza osada, gdzie wydobywano srebro, przeszła pod panowanie pruskie, wybudowano tu potężna twierdzę na granicy Prus i Austrii. To jedne z najlepiej zachowanych obiektów architektury militarnej w Polsce. Forty, bastiony i szańce strzegły drogi przez Przełęcz Srebrną o strategicznym podówczas znaczeniu.

Srebrna Góra
Forteczny Park Kulturowy
Fort Donjon tel. 074/ 818 00 99
www.forteczny.pl
www.srebrnagora.com.pl

Twierdza Kłodzka

Została w XVIII wieku rozbudowana wg arkanów ówczesnej sztuki wojennej. W swej historii był 11 razy oblegana. Podziemna trasa turystyczna w twierdzy ma 600 metrów długości; te ciasne korytarze są fragmentem rozległego labiryntu minerskiego. Służył one do podkopywania się po pozycję oblegających twierdzę nieprzyjacielskich wojsk.

Kłodzko
Twierdza Kłodzka ul. Grodzisko 1
57-300 Kłodzko tel. 074/ 867 34 68
www.zamkipolskie.com
www.sudety.info.pl
www.hrabstwo.pl

Twierdza Nyska

Pruski król Fryderyk Wielki po zdobyciu tej części Śląska nakazał wybudowanie twierdzy, wykorzystując warunki terenowe. Budowę tej jednej z najpotężniejszych w Europie twierdz rozpoczęto w roku 1734; rozbudowa i modernizacje trwały jeszcze w XIX. Zachowały się systemy schronów, tuneli i fos.

Nysa
Biuro Obsługi turystycznej PTTK
ul. Bracka 4, tel. 077/ 433 41 71
Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 32/2u
tel. 077/ 433 59 27
www.nysa.pl