Głogówek

Miasto w woj. opol., nad Osobłogą. mieszka w nim ok 6,5 tys. mieszkańców. Miasto wzmiankowane w 1076r. Prawa miejskie otrzymało w 1275 r. W 1655 (w czasie najazdu szwedzkiego) Głogówek był miejscem schronienia Jana II
Kazimierza. Do najważniejszych zabytków należą: fragmenty murów miejskich (XIV–XV w.) z bramą zamkową (XVII/XVIII w.), kościół (XIV, XV w.), zespół klasztorny (XV, XVII–XVIII w.), zamek (XVI–XVIII w.), ratusz (XVII, XIX w.), kamienice (XVII, XVIII w.), kościół i szpital (XVIII w.).

  Pałac w Mosznej: Perła Polskiej Architektury