Województwo Lubuskie

Najcenniejszym walorem turystycznym ziemi lubuskiej są duże obszary leśne, jeziora, a także liczne zabytki. Rejon ten należy do najbardziej zalesionych w kraju. Największe ich skupiska to puszcze-Drawska, Gorzowska, Notecka i Lubuska oraz bory Zielonogórskie i Dolnośląskie. Najcenniejsze fragmenty środowiska przyrodniczego chronione są w parkach narodowych i krajobrazowych. W 1990 r. na pograniczu gorzowsko-pilskim, w dolnym biegu Drawy, powstał Drawieński Park Narodowy.

Szlak wodny przebiegający przez ten obszar jest jednym z ładniejszych w kraju. Na ziemi lubuskiej jest ponad 50 rezerwatów i 1800 pomników przyrody. Dąb rosnący we wsi Piotrowice koło Szprotawy uchodzi za najstarszy w Polsce. Jego wiek określa się na 730 lat, obwód pnia wynosi 992 cm. Obok lasów najcenniejszym walorem turystycznym regionu są liczne jeziora. Jez. Sławskie -o pow. 817 ha, długości ponad 9 km i szerokości 1,6 km, maksymalnej głębokości I2 m-jest największe na środkowym Nadodrzu. W okolicy Sławy jest 14 mniejszych akwenów. Wokół jez. Sławskiego jest wiele ośrodków letniskowych, dobrze wyposażonych, z ładnymi kąpieliskami.

Równie popularnym akwenem jest jez. Niesłysz (486 ha) w Niesulicach, z najczystsza wodą w regionie i z wieloma ośrodkami wypoczynkowymi. Łagów, położony wśród lesistych wzgórz morenowych, na wąskim przesmyku między dwoma jeziorami – Łagowskim (82 ha) i Trześniowskim ( l86 ha) nazywany jest perłą ziemi lubuskiej. W XIII wieku istniał tu gród rycerski, w 1347 r. przeszedł w ręce joannitów, którzy wznieśli warowny zamek. Do dziś w dobrym stanie zachował się średniowieczny układ przestrzenny. Miasto to znane jest także z organizowanego corocznie Lubuskiego Lata Filmowego.

Niedaleko Łagowa leży Międzyrzecz, jedno z najstarszych miast ziemi lubuskiej. Gród w widłach Paklicy i Obry powstał prawdopodobnie w VIII wieku. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1005 r. W połowie XIV, za czasów Kazimierza Wielkiego, na miejscu grodu powstał zamek warowny.W okolicy miasta na sporej powierzchni rozciąga się Międzyrzecki, Rejon Umocniony. Jest to zbudowany przez Niemców przed drugą wojną światową, wzdłuż granicy z Polską, pas umocnień przewyższający ogromem i potęgą umocnienia Wału Pomorskiego. MRU to największy w Polsce zespół fortyfikacyjny. Znajduje się tam 30 kilkupiętrowych schronów bojowych, zakończonych stalowymi kopułami grubości 25 – 30 m, połączonych na głębokości 25 – 40 m korytarzami długości ok. 30 km. W podziemiach MRU zimuje 12 gatunków nietoperzy. W 1980 r. w części zamkniętej dla turystów powstał rezerwat przyrody.

  Park Narodowy Ujście Warty

Na północny zachód od Międzyrzecza, nad jez. Lubiąż i Krajnik, w sąsiedztwie największego w okolicy jez. Lubniewsko leżą Lubniewice. Na początku XIV wieku między jeziorami wybudowany został zamek, później osada. Obecny neorenesansowy wygląd zamku pochodzi z 1909 r. Wokół jezior jest wiele ośrodków wypoczynkowych z kąpieliskami. – Trasa Łagów, Międzyrzecz, Lubniewice wydaje się jedną z najciekawszych zarówno pod względem rekreacyjnym, jak i historycznym. Kilka km na północ od Międzyrzecza leży bardzo popularne w regionie jez. Głębokie, nad brzegami którego jest wiele ośrodków wypoczynkowych, hotel, gościniec, kemping, kąpielisko.

Najcenniejszym zabytkiem architektury barokowej ziemi lubuskiej jest pałac w Zaganiu. Jego budowę rozpoczął ok.1630r. Albrecht Wallenstein. Obecny ksztalt pałacu pochodzi z końca XVII wieku. W 1844 r. w pałacu zamieszkała najmłodsza córka Birona-Dorota Perigord-Talleyrand.

Najciekawszym pod względem ornitologicznym jest utworzony 1 lipca 2001 roku, drugi w województwie lubuskim, Park Narodowy ”Ujście Warty”. Podobnie jak istniejący tu wcześniej rezerwat Słońsk, został utworzony w celu ochrony siedlisk wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków wodnych i błotnych. Zalewane łąki i pastwiska, częściowo porośnięte krzakami wierzby , poprzecinane starorzeczami stanowią cenne biotopy lęgowe dla ponad 150 z obserwowanych tu 240 gatunków ptaków. Wiele z nich zalicza się do rzadkich lub zagrożonych wyginięciem np. wodniczka, derkacz, bielik, rycyk. Dla gęgawy, ohara, perkoza rdzawoszyjego i zausznika to jedno z ważniejszych miejsc w Polsce. Jesienią i zimą na terenie parku przebywa do 200 000 gęsi zbożowych i białoczelnych.

Ziemia lubuska, pełna lasów i jezior, to teren wymarzony dla wędkarzy, grzybiarzy, myśliwych, turystów lubiących wypoczynek nad wodą. Baza noclegowa i gastronomiczna jest dobrze rozbudowana.