Stróżówka

Wieś o charakterze podmiejskim, licząca ok. 1800 mieszkańców, praktycznie łącząca się z Gorlicami. Stróżówka powstała prawdopodobnie w XIV w. Pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą z 1404 r.

W średniowieczu istniał tu przypuszczalnie jeden z linii nadgranicznych posterunków obronnych. Od “stróży”, czyli warty pochodzi nazwa wsi. We wsi 6 cmentarzy z I wojny światowej (nr 92-97). Spoczywają tu żołnierze austriaccy, niemieccy i rosyjscy. Wszystkie cmentarze projektował Hans Mayr. PKS, autobus miejski z Gorlic, sklep.

  Krakowskie planty. Historia i okoliczne zabytki