Polski Orient

Nadgraniczne fragmenty woj. podlaskiego od Kruszynian na południu po Nowy Dwór nazywane są często „Polskim Orientem”.

Charakterystyczną cechą tego obszaru jest występowanie wysokich wałów morenowych, kemowych i ozowych, przypominających krajobraz pojezierzy. Najwyższe wzniesienie Góra Wojnowska (na wschód od Sokółki) osiąga 238 m n.p.m., inne wyższe pasemka to Góry Karpackie – leżące na południowy wschód od Suchowoli 229 m n.p.m. Część rzek, z których największą jest graniczna Świsłocz, należy do dorzecza Niemna, natomiast pozostałe znajdują się w dorzeczu Wisły.

Wzgórza Sokólskie są najpiękniejszym pod względem krajobrazowym obszarem Okolic Białegosotku. Duża ilość atrakcji krajoznawczych czyni zeń idealne miejsce na turystyczne wojaże. Najbardziej znanymi zabytkami Wzgórz są meczety tatarskie w Kruszynianach i Bohonikach oraz położone przy nich cmentarze – mizary.

Jednak atrakcji krajoznawczych jest tu więcej. Warto odwiedzić m. in. Krynki – miasteczko leżące na szlaku do Kruszunian i zobaczyć chociażby najstarszy w tej części Polski kirkut – cmentarz żydowski. Zachowały się tu jeszcze dwie synagogi. Pośród innych obiektów warto wspomnieć o neogotyckim kościele, prawosławnej cerkwi z XIX w. i zdewastowanym, ale jakże ciągle pięknym parku podworskim. W miasteczku jest kilka sklepów, restauracja, mini – bary, basen.

W Pawłowiczach opodal Kuźnicy Białostockiej stoi najstarszy na Białostocczyźnie dwór murowany. Pochodzi w swych zrębach z XVIII w. W niezbyt odległej Łosośnie znajduje się kolejny z zachowanych dworów, tym razem drewniany. Kres istnienia licznej grupy dworów w tej części województwa przyniósł okres okupacji sowieckiej 1939 – 1941. W większości zostały wówczas zrównane z ziemią. Do dnia dzisiejszego ostały się jeszcze dwory w Górce k Kruszynian i Bobrze wielkiej (przeniesiony do skansenu).

Różanystok jest celem wielu pielgrzymek a znajdujący się w barokowym kościele obraz Matki Boskiej od dawna słynie z rozlicznych cudów. Z wież kościoła podobno widać Grodno. A jeżeli już jesteśmy w Różanymstoku to koniecznie trzeba zobaczyć drewniany kościółek w Kamiennej Starej i dolinę rzeczki Sidry. Sidra przecina pasemka pagórków polodowcowych i na pewnych odcinkach przypomina górski potok. U ujścia Sidry do Biebrzy można zobaczyć pozostałości tzw. linii Mołotowa, czyli bunkry budowane w latach 1939 -1941. Niezapomniane wrażenie pozostawiają wiatraki stojące na szczytach pagórków w pobliżu Wojnowców, Szudziałowa i Malawicz Górnych.

  Narwiański Park Narodowy