Drohiczyn nad Bugiem

Drohiczyn położony na wysokim brzegu Bugu to miasto o bogatej i burzliwej przeszłości. Jest jednym z 4 grodów koronacyjnych w Polsce. Przez lata przypisywano mu błędnie rolę stolicy Jaćwingów. Teraz położone nieco na uboczu głównych szlaków stara się odzyskać dawną świetność.

Bez wątpienia warto go mieć w swoich planach turystycznych. Piękna jest panorama na Bug z Góry Zamkowej, kilka ciekawych zabytków, możliwość spływu kajakami po Bugu lub dla mniej odważnych rejsu po rzece stateczkiem spacerowym to z pewnością dobre powody, aby odwiedzić to miasto chociaż na kilka godzin.

Drohiczyn
fot. Mariusz Cieszewski, MSZ, CC BY-NC 2.0, flickr

Zabytki odbudowano po wojnie głównie dzięki staraniom mieszkańców miasta. Piękno miasteczka i jego krajobrazów nadają mu niepowtarzalny urok. Nadbużańskie plenery wykorzystywano w trakcie realizacji filmu „Nad Niemnem”. Górę Zamkową utrwalił Andrzej Wajda z filmach „Kronika wypadków miłosnych” i „Panny z Wilka”, a jedną z głównych ról grał w tym drugim filmie znakomity polski aktor – rodowity drohiczynianin Daniel Olbrychski.

Drohiczyn pojawiał się także w literaturze. Na kartach powieści Klementyny Sołnowicz-Olbrychskiej, wspomnieniach Zenona Skrzypowskiego oraz w „Ogrodzie młodości” – Barbary Wachowicz. Obecnie miasto jest siedzibą władz miejskich i gminnych i stolicą Diecezji Drohiczyńskiej. 10 czerwca 1999 roku odbyło się tu spotkanie ekumeniczne z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wydarzenie to zostało upamiętnione postawieniem obelisku i krzyża.

Drohiczyn powstał najpóźniej w XI stuleciu, jako drugi obok Brześcia ośrodek obronny i administracyjny w księstwie należącym do Rurykowiczów. Jego znaczenie podkreślało dogodne położenie na szlaku handlowym wiodącym z Rusi do Polski.

Ciekawe miejsca

Góra zamkowa w Drohiczynie

Wczesnośredniowieczne grodzisko, miejsce bezcennych wykopalisk współczesnych archeologów. Wspaniały widok na dolinę Bugu. Na szczycie wzgórza stoi obelisk postawiony w 1928 r. na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę. Bodajże ostatnią i to niepewną wzmianką o ruinach drohickiego zamku był artykuł w 112 nr „Tygodnika Ilustrowanego” z 1870 r. Autor pisze, że „pewien starzec, mieszkaniec Drohiczyna, opowiadał przed kilku laty, że pamiętał szczątki zamku i drogę wiodącą do niego, po której można było wjechać poszustną kolasą”. Natomiast wspomniany w części poświęconej historii miasta Zygmunt Gloger penetrował „pieczarę” w Górze Zamkowej, która jego zdaniem była pozostałością po zamkowym lochu.

  Czarna Wieś Kościelna - ginące zawody

Katedra pod wezwaniem św. Trójcy Przenajświętszej

Katedra wraz z budynkami klasztoru Jezuitów. W 1392 r. drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy ufundował Władysław Jagiełło. W 1555 r. murowany kościół farny p.w. św. Trójcy ufundowali mieszczanie drohiczyńscy.

Zespół klasztorny Franciszkanów

Zespół klasztorny składa się z kilku obiektów. Najważniejszym jest kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, późnobarokowy z potężną wieżą – dzwonnicą. Podobnie jak inne zabytki Drohiczyna był on wielokrotnie niszczony i odbudowywany.

Barokowy zespół klasztorny Benedyktynek

Zespół składa się z kościoła p.w. Wszystkich Świętych i klasztoru. W r. 1621 przy kościele p.w. Wszystkich Świętych, istniejącym od 1560 r.

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy

Wzniesiona w 1792 r. jako cerkiew greko-katolicka przy klasztorze bazylianów, przebudowana w 1848 r. na prawosławną. We wnętrzu zwraca uwagę bogaty ikonostas.

Informacje praktyczne

Oficjalna strona miasta: www.drohiczyn.pl